Kiemelt híreink

Akciós termékek

Ár 3 600 Ft
Készleten
Ár 9 000 Ft
Készleten
Ár 5 400 Ft
Készleten

Kapcsolat

All In Autóbontó Kft
Fő út 55.
9025 Győr
Telefonszám: +36702930806
Írjon nekünk

» Adatvédelem

Az All In Kft. számára kiemelten fontos, egyben elkötelezettség az ügyfeleink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok védelme. E körben a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez. Webáruházunk a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról.

Adatvédelmi nyilatkozatunk tartalmazza azon elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos gyakorlatunkat, melynek során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat. Amennyiben a nyilatkozat tartalmával, értelmezésével, az abban foglaltak alkalmazásával kérdés merülne fel, úgy kérjük, hogy lépjen kapcsolatba velünk e-mailben (allinautobonto@gmail.com) vagy telefonon (06702930806).

Az adatszolgáltatás önkéntes.

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelés elvei

 

- Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

- Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

- A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

- Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

Céljai és alkalmazási gyakorlata

 

1. Minden esetben, amikor személyes adatokat kérünk ügyfeleinktől, ügyfelünk teljes mértékben tisztában lehet azzal, hogy önkéntesen dönthet a kért információk megadásáról. Azonban fenn áll a lehetőség, hogy ha valaki nem adja meg személyes adatait, akkor nem tudja az adott, személyes adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni, tekintettel arra, hogy vannak olyan szükséges adatelemek, amelyek kitöltése nélkül a regisztráció sikerrel nem zárulhat, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése a regisztráció elutasításához vezethet.

A kért adatokat harmadik fél számára nem szolgáltatjuk ki.

2. Jelen Nyilatkozat az ügyfelek nem nyilvánosságra szánt, hanem az All In Autóbontó Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatainak védelmével kapcsolatos. Ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra a Nyilatkozat hatálya nem terjed ki. Az  adatok kezelője a az All In Autóbontó Kft.

3. Amennyiben ügyfelünk a honlapon csak látogató, általában megteheti ezt anélkül, hogy fel kellene fednie saját kilétét, vagy bármilyen személyes jellegű adatot kellene megadnia. Vásárlás esetén azonban az adatkezelő által kínált szolgáltatás teljes körű igénybevételéhez szükségessé válhat a látogatók bizonyos személyes adatainak (úgy mint nevének, postacímének vagy e-mail címének) megadása, illetve ismerete.

4. Szolgáltatásaink igénybevételéhez szükséges regisztráció során az alábbi adatokat kérhetjük ügyfeleinktől: név, születési év, postai cím, e-mail cím, telefonszám). Ezenn adatokat harmadik fél számára nem szolgáltatjuk ki.

5. Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, az adatkezelő -erre vonatkozó törvényi kötelezettségének eleget téve - átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.

6. Amennyiben ügyfeleink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát.

7. Amennyiben 14 éven aluli gyermek személyes adatainak kezelésére vonatkozó igény merül fel, csak abban az esetben lehetséges ilyen adatok rögzítése, amennyiben megfelelően kiállított ellenőrizhető formájú szülői, vagy más törvényes képviselői beleegyezés, hozzájárulás áll rendelkezésünkre. Ilyen felhatalmazás hiányában gyerekek személyes adatait nem rögzítjük (még akkor sem, ha ennek hiányában a szolgáltatást nem lehet igénybe venni).

Az adatkezelés időtartama

 

Az adatkezelés időtartama az érintett és az adatkezelő között fennálló ügyfélkapcsolat időtartama, vagy pedig az az időtartam, amíg az ügyfél a hozzájárulását vissza nem vonja. Az adatkezelés az ügyfél általi regisztrációval veszi kezdetét. Az ügyfél által önkéntesen magadott adatok haladéktalanul törlésre kerülnek a szerződés létrejöttének elmaradása, a szerződés megszűnése esetén. Haladéktalanul törlésre kerülnek az ügyfél adatai abban az esetben is, amennyiben az ügyfél az adatkezelésre vonatkozó nyilatkozatát visszavonja. Az adatkezelés törlésével az adatkezelés véget ér.

 

Az adatok felhasználásának célja

Az All In Autóbontó Kft. által az ügyfélnek kínált, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából, továbbá statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

 

Az adatközlő jogai

 

1. Az adatközlő kérelmezheti az adatkezelőnél

- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

- személyes adatainak változtatását, valamint

- személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését.

 

2. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

- ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén.

- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

- törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

3. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NTI5NzE5Zm